RELATIES IN DE NIEUWE ENERGIE

 

Relaties in deze nieuwe tijd nodigen uit tot een andere benadering dan voorheen.
Als je de keuze maakt voor een relatie in deze tijd door in de eerste plaats een bezielde verbintenis met jezelf aan te gaan, bewust en liefdevol, wordt dat de basis van jouw relatie met jezelf en anderen.
Met vernieuwende inzichten is er ruimte voor meer openheid en groei.

 

Je kan nieuwe en bekrachtigende keuzes maken die jouw dienstbaar zijn. Nieuwe duidelijke keuzes maken en daarnaar handelen heeft gevolgen in allerlei opzichten voor jezelf, de ander en je omgeving. Hoe mooi is dat eigenlijk!

 

Soms is het makkelijker de tekortkoming van de ander te zien en daar een oordeel over te hebben. Oordelen is een groot lek in de relatie met jezelf en/of anderen en komt veelal voort uit keuzes en overtuigingen uit het verleden. Oordelen kunnen je relatie met jezelf en anderen flink verstoren. Weet dat je de ander niet kan beschuldigen van jouw pijn, frustratie, irritatie of allerlei andere gevoelens. Je gaat de ander in deze nieuwe vorm van relatie met jezelf als aangever zien.
Ga niemand, maar ook jezelf niet, iets verwijten!
Boosheid, verdriet, ruzie, kwalijk nemen, angst of onzekerheid zijn vaak het gevolg van onwetendheid over jezelf of de ander, je verleden, overtuigingen, onmacht of een gemis aan inzicht hoe te handelen. Deze emoties sluiten je ogen om waar te nemen voor wat er werkelijk speelt en kunnen er voor zorgen dat je, ondanks dat je wel inzicht hebt, toch vastloopt.

 

Het is aan jou of jij de keuze wilt gaan maken om als schepper met jouw creatief vermogen en in contact met jouw Ziel in relaties te zijn en van daaruit te gaan handelen! Zo komt het mooiste van jou naar voren en zullen er positieve veranderingen ontstaan in de relatie met jezelf en de ander. Kies voor liefde, warmte, balans, harmonie, begrip, vreugde en rust in de relatie met jezelf en de ander.

Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.

Foto's Michael Inden